Styrelse

Styrelsen

Ordförande: Viceordförande: Sekreterare: Kassör:
Bengt Johnsson

e-mail

  Göran Berglin

e-mail  

Einar Wilhelmsson

e-mail

Per Sellert

e-mail

Ledamot: Ledamot:  Ledamot: Ledamot:
Bertil Andreasson

e-mail

Mattias Norberg

e-mail

Bo Lundström

e-mail

Peter Jobark

e-mail

       
Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:  
Mikael Pihl Ingvar Johansson e-mail Bo Karlström
Valberedning: Valberedning: Valberedning  
 Jan Ljungholm Bo Lundström