Marinflygboken

12e-vapenMarinflygboken
”Marinflyget på västkusten” är nu klar och finns att hämta hos kassören för de som beställt den tidigare.

Övriga kan beställa boken genom mail till kassören, Pelle Sellert på pelle.sellert@telia.com.
Vid beställning skall du lämna ditt namn, adress, telefonnummer samt hur många böcker (150 :- / styck + frakt 60:-) du vill beställa.
Alla beställningar betalas på postgironummer: 125227-9.