Styrelsemöten

Dag                        Tid                              Plats                                                                 Anm                                                                                                                                                                                                                                                                                              19 januari             1800                            Actea                                                        Planeringsmöte inför årsmöte