Styrelsemöten

                                       

Styrelsemöte planeras till vecka 36 och skall planera för årsmötet i vecka 39. Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter.