Vi Gratulerar

Vi gratulerar 2021

Namn                         Datum          

90 år

 Anders Hallin        310204

80 år

Nils Molin 410130

Margareta Ågren 410204

Göran Berglin 410623

70 år

Gunilla Hjärn 510331

Arne Johansson 511007

Einar Gjellan 511019

Kent Green 511109

60 år

Owe Börjes 610407

Per Tobiasson 610928

Lämna ett svar